топло бяло | 2700K

 1. Chrom | 30W | 2700K | 230V & 400V | Warmweiß

  Кат.№: Sydney-U-30W27K-C

  срок за доставка: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: 38,99 €*


  Inkl. Versand: 36,16 €*

 2. Hell Grau | 30W | 2700K | 230V & 400V | Warmweiß

  Кат.№: Sydney-U-30W27K-G

  срок за доставка: 7 - 8 Wochen

  Abholpreis: 32,99 €*


  Inkl. Versand: 30,70 €*

 3. Schwarz | 30W | 2700K | 230V & 400V | Warmweiß

  Кат.№: Sydney-U-30W27K-S

  срок за доставка: 11 - 16 Wochen

  Abholpreis: 32,99 €*


  Inkl. Versand: 30,70 €*

 4. Weiß | 30W | 2700K | 230V & 400V | Warmweiß

  Кат.№: Sydney-U-30W27K-W

  срок за доставка: 11 - 16 Wochen

  Abholpreis: 32,99 €*


  Inkl. Versand: 30,70 €*

неутрално бяло | 4000K

 1. Chrom | 30W | 4000K | 230V & 400V | Kaltweiß

  Кат.№: Sydney-U-30W40K-C

  срок за доставка: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: 38,99 €*


  Inkl. Versand: 36,16 €*

 2. Hell Grau | 30W | 4000K | 230V & 400V | Kaltweiß

  Кат.№: Sydney-U-30W40K-G

  срок за доставка: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: 32,99 €*


  Inkl. Versand: 30,70 €*

 3. Schwarz | 30W | 4000K | 230V & 400V | Kaltweiß

  Кат.№: Sydney-U-30W40K-S

  срок за доставка: 7 - 8 Wochen

  Abholpreis: 32,99 €*


  Inkl. Versand: 30,70 €*

 4. Weiß | 30W | 4000K | 230V & 400V | Kaltweiß

  Кат.№: Sydney-U-30W40K-W

  срок за доставка: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: 32,99 €*


  Inkl. Versand: 30,70 €*