Χωρίς μπράτσα

 • Έναρξη Από 45,99 €*

 • Έναρξη Από 47,99 €*

 • Έναρξη Από 50,99 €*

 • Έναρξη Από 54,99 €*

 • Έναρξη Από 82,99 €*

 • Έναρξη Από 83,99 €*

 • Έναρξη Από 69,99 €*


Με μπράτσα

 • Έναρξη Από 66,99 €*

 • Έναρξη Από 58,99 €*

 • Έναρξη Από 98,99 €*

 • Έναρξη Από 101,99 €*

 • Έναρξη Από 108,99 €*


Με ξύλινη πλάτη

 • Έναρξη Από 54,99 €*

 • Έναρξη Από 54,99 €*

 • Έναρξη Από 59,99 €*

 • Έναρξη Από 56,99 €*

 • Έναρξη Από 59,99 €*

 • Έναρξη Από 49,99 €*

 • Έναρξη Από 51,99 €*

 • Έναρξη Από 54,99 €*

 • Έναρξη Από 53,99 €*


Καρέκλες με επένδυση - American

 • Έναρξη Από 48,99 €*

 • Έναρξη Από 140,99 €*

 • Έναρξη Από 56,99 €*

 • Έναρξη Από 57,99 €*

 • Έναρξη Από 54,99 €*