Varmhvit | 2700K

 1. Chrom | 20W | 2700K | 230V & 400V | Warmweiß

  SKU# Sydney-U-20W27K-C

  Leveringstid: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: € 32,99*


  Inkl. Versand: € 47,99*

 2. Hell Grau | 20W | 2700K | 230V & 400V | Warmweiß

  SKU# Sydney-U-20W27K-G

  Leveringstid: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: € 26,99*


  Inkl. Versand: € 41,99*

 3. Schwarz | 20W | 2700K | 230V & 400V | Warmweiß

  SKU# Sydney-U-20W27K-S

  Leveringstid: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: € 26,99*


  Inkl. Versand: € 41,99*

 4. Weiß | 20W | 2700K | 230V & 400V | Warmweiß

  SKU# Sydney-U-20W27K-W

  Leveringstid: 11 - 16 Wochen

  Abholpreis: € 26,99*


  Inkl. Versand: € 41,99*

Nøytralhvit | 4000K

 1. Chrom | 20W | 4000K | 230V & 400V | Kaltweiß

  SKU# Sydney-U-20W40K-C

  Leveringstid: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: € 32,99*


  Inkl. Versand: € 47,99*

 2. Hell Grau | 20W | 4000K | 230V & 400V | Kaltweiß

  SKU# Sydney-U-20W40K-G

  Leveringstid: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: € 26,99*


  Inkl. Versand: € 41,99*

 3. Schwarz | 20W | 4000K | 230V & 400V | Kaltweiß

  SKU# Sydney-U-20W40K-S

  Leveringstid: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: € 26,99*


  Inkl. Versand: € 41,99*

 4. Weiß | 20W | 4000K | 230V & 400V | Kaltweiß

  SKU# Sydney-U-20W40K-W

  Leveringstid: 2 - 5 Werktage

  Abholpreis: € 26,99*


  Inkl. Versand: € 41,99*