Vårt idégrunnlag


1.  Kundeorientering
Vi opprettholder en åpen og ærlig dialog med kundene våre og mister aldri målet om å gi kundene størst mulig nytte av syne. Referansepunktet vårt for kundenes tilfredshet er blant annet reklamasjonsraten. Selv om den eksisterende reklamasjonsraten er ekstremt lav, er vi ikke tilfreds og har satt oss et mål om 0,0 %.


2. Medarbeidere
For oss er kvalifiserte og motiverte medarbeidere en viktig suksessfaktor. Vi oppnår utmerkede resultater som følge av våre medarbeideres engasjement og kompetanse.


 3. Samarbeid
Tillit, lojalitet, åpenhet, rettferdighet, pålitelighet, aktelse og respekt preger vår adferd både internt og eksternt. Vi opptrer konsekvent og pålitelig. Vi holder ord.


4. Vårt produktutvalg
Vi leverer gastronomiprodukter av høy kvalitet med attraktive vilkår til kunder over hele verden. I tillegg kan vi tilby løsninger som er tilpasset kundenes individuelle behov.


5.  Markedsposisjon
Ved å følge prinsippet «Prestasjon skaper suksess» har vi lykkes med å etablere merkenavnet «GGM Möbel International» på markedet. Vårt mål er å være den klart ledende markedsaktøren innen vårt segment.


6.  Innovasjon
Vi ser på oss selv som pionerer og banebrytere for innovative ideer i bransjen vår. Vi setter standarder i teknologi, kvalitet, service, pris og design som er basert på optimal kundenytte og -behov. Vi ser tekniske nyvinninger som en mulighet og driver resolutt frem endringer.


7.  Markedsføring
Merkevaren «GGM Möbel International» er globalt kjent for topp ytelse, innovasjon og kvalitet.


8.  Anskaffelser
Våre leverandører er integrert i verdikjeden vår. Regelmessige leverandørrevisjoner er en viktig komponent i evalueringen av kvaliteten på leverandørene.


9.  Samfunnsansvar
Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Som et internasjonalt selskap respekterer vi de relevante verdiene og normene i ethvert land, menneskerettighetene og de juridiske og sosiale reglene i form av å være en god samfunnsborger.


10.  Omgang med ressurser
Vi er bevisst på at vi skal være proaktive med hensyn på vårt spesielle ansvar for miljø og omgang med ressurser.


11.  Vekst og suksess
Vi opptrer alltid økonomisk ansvarlig og øker verdien av selskapet. Våre ledere leder selskapet tydelig og målrettet til suksess.


12. Selskapet
Som et ungt og dynamisk selskap identifiserer aksjonærene seg med selskapet og er en del av vårt selskaps utvikling.