Stopka redakcyjna GGM Möbel International GmbH


Wszelkie prawa są zastrzeżone. Informacje są własnością GGM Möbel International GmbH zwane dalej GGM.

Informacje w chwili publikacji są aktualne. GGM nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na

aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji. Dotyczy to również treści wszystkich

zlinkowanych stron internetowych. GGM nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych zlinkowanych

z własnymi.

GGM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełniania zawartych na stronach internetowych

informacji. GGM nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych informacji. GGM nie ponosi odpowiedzialności

za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania informacji lub danych utworzonych, które można

znaleźć na tej stronie.

Wszystkie teksty, obrazki, grafiki, zapisy dźwiękowe, pliki video i animacje oraz ich układ podlegają prawom

autorskim i innym ustawom o ochronie własności intelektualnej. Zawartość nie może być w całości powielana

lub rozpowrzechniana, publikowana bądź przechowywana w systemie informatycznym bez pisemnej zgody

autora lub autorów.

Wszelkie informacje i dane, ich wykorzystanie i zamieszczanie na stronie internetowej firmy

GGM Gastro International GmbH, a także wszelkie działania, akty tolerancji i zaniechania, pozostające w

związku z tymi informacjami, podlegają prawu niemieckiemu, wykluczając prawo międzynarodowe. Sądem

właściwym do rozstrzygania zaistniałych sporów jest sąd właściwy terytorialnie dla miasta Steinfurt.

 

GGM Möbel International GmbH                                 

Dyrektorzy zarządzający: Matthias Elma

Weinerpark 16
D - 48607 Ochtrup

Tel: +49 (0) 2553 - 72 20 -170
Fax: +49 (0) 2553 - 72 20 20 -200

www.ggmmoebel.com
info@ggmmoebel.com

© 2017 ggmmoebel.com

 

Dane bankowe:

Volksbank Gronau-Epe
Kod banku: 401 640 24
Numer konta: 207 967 202
SWIFT/BIC: GENODEM1GRN
IBAN-Nr: DE10 4016 4024 0207 9672 02


Numer NIP: DE 815 30 62 47
REGON: 311/5880/2042
Okręg celny: DE 1867628

Sąd Rejonowy: HRB9637 - Steinfurt